ARAÇ HASAR

Araç Hasarı:

ESTA hasar anında yanınızda

Hasar anında ilk yapılması gereken zaman kaybetmeden sigorta şirketine haber vermektir.
Hasarın tazmini için azami hasar ihbar süresi 24 saattir ve hasarın ihbarı için birtakım belgeler gereklidir.

Aracınızla yolda giderken sizden ya da karşı taraftan kaynaklanan bir kazaya karışmanız durumunda mutlaka uyulması gereken kurallar vardır.

Trafik sigortası, kaza durumunda karşı tarafta ve 3. şahıslarda meydana gelen hasarları da güvence altına alır.

Hasar Dosyası için Gerekli Evraklar

 • Poliçe fotokopisi,
  Kaza tespit tutanağı,
  Alkol raporu,
  İfade tutanakları
  Görgü tespi tutanağı
  Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi,
  Hasarın gerçekleşme anına ait fotoğraflar.

Hasarın ihbarı için gerekli olan belgelerden kaza tespit tutanağının doldurulması bazı özel durumlara göre değişebilir.

Hasar Sonrası Yapılması Gerekenler:

 • Gerekliyse öncelikle Ambulans/İlk Yardım hattını 112 aramalısınız.
 • Aracınızı hareket ettirmeden sigorta merkez hasar hattını 0533 851 8746 ve polisi arayınız.

 

Kaza Tespit Tutanağının Düzenlenmesi için Gerekli Belgeler:

 • Resmi trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti veya anlaşmalı kaza tutanağı,
 • Alkol raporu tasdikli sureti,
 • Ehliyet fotokopisi,
 • Ruhsat fotokopisi,
 • Araç rehinliyse rehin koyan kurumun hasar ödenmesine muvafakati,
 • Aracın yanması durumunda itfaiye raporu ve hasar fotoğrafları,
 • Yük taşıyan araçlarda irsaliye ve faturalar,
 • Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında sigorta eksperi.

ESTA Sigorta Acentesi’nden Araç Sigortasını Alanlar Hasar Yaşadığında;

Kaza yaptığında 0533 851 8746 no’lu numarayı  arar,

Hasarının limitler ve teminatlar kapsamında değerlendirildiğinden emin olur,

Hasar sonrası, tazminatin ödenmesine kadar olan sürecinizi hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlandırır.

Kasko Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Poliçe fotokopisi;
 • Trafik kazası tespit tutanağı / Zabıt;
 • Hasarlı aracın fotoğrafları;
 • Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi;
 • Beyan ( zabit yok ise );
 • Alkol raporu;
 • Yük irsaliyesi ve kantar fişi (Araç yüklü iken kaza yapmışsa);

Trafik Sigortası Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Olayın niteliğine göre inceleme sonrasında gerek duyulduğunda ek belge istenebilecektir.
 • Trafik Sigortası / Maddi Zararlar İçin İstenecek Evraklar
 • Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı onaylı sureti.
 • Alkol raporu
 • Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi
 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 • Hasar resimleri
 • Zarar gören aracı kullanan kişinin ehliyeti

Hasar Ödemeleri:

 • Bir araçlı kazalarda, kazanın ve hasarın büyüklüğüne göre polis raporututulur. Araç, sigortanın anlaşmalı olduğu bir servise yönlendirilir.Servis, gereklievrakları, hasar tespit raporunu ve hasar resimlerini toparlayıp Sigorta şirketine gönderir. İlgili Sigorta şirketi, evrak kontrolünü ve gerekli incelemeyi yaptıktan sonra servise ve müşteriye olumlu ya da olumsuz kararını bildirir. Eğer karar olumlu ise servis, aracın onarımını yapar, müşteriye teslim eder. Yapmış olduğu onarımın masraflarını da, Sigorta şirketinin onayı doğrultusunda, Sigorta şirketinden talep eder.
 • Birden fazla araçlı kazalarda, olay yerine polis gelip gerekli raporunu tutar ve kusurlu aracı tespit eder. Kusurlu tarafın Sigorta şirketi kendi sigortalısının – eğer kasko poliçesi mevcutsa – ve mağdur tarafın hasarlarını yaptırmakla mükelleftir. Şöyle ki; anlaşmalı olduğu servise araçları yönlendirir, servis gerekli evrakları, hasar resimlerini ve hasar tespit raporunu toparlayıp ilgili Sigorta şirketine gönderir. Sigorta şirketi gerekli incelemeyi yapar, ihtiyaç duyarsa eksper tayin eder ve eksper raporunun da doğrultusunda kararını olumlu ya da olumsuz bildirir. Karar olumlu ise , servis araçların onarımını yapar ve araçları teslim eder. Eğer mağdur taraf için kararı olumsuz ise, polis raporu ve mağdur tarafın kasko poliçesi var ise, o zaman mağdur taraf kendi Sigorta şirketinebaşvurur, kendi Sigorta şirketi aracın onarımını yapar ve onarım masraflarını çarpan tarafın Sigorta şirketine rücueder.