KONUT HASAR

Konut  Hasar

Hasar Anında Yapılması Gerekenler

Hasar meydana geldiği zaman hiç vakit kaybetmeden bizi haberdar ediniz. Bunun için 0533 851 8746 numaralı telefondan bizi aramanız yeterlidir.

( Belirtilen numaraya ulaşılamadığı takdirde lütfen poliçeniz üzerinde yazan hasar ihbar hattı numarası üzerinden sigorta şirketinize ulaşınız.)

Hasarın bildirimi aşamasında aşağıda sıralanan bilgiler sizden istenecektir:

 • Poliçe numarası
 • Sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Hasarın niteliği
 • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu
 • Sizlere ulaşabileceğimiz telefon numarası, e-mail adresi

Hasar anında acil bir yardıma ihtiyaç duyuluyorsa belirtilmelidir, en kısa sürede yardım edilecektir.

Hasarınızın tespiti için eksper görevlendirilmiş ise lütfen talimatlarına eksiksiz uyunuz.

Herhangi bir sorunuz ve dosyanızın durumunu öğrenmek için yine mutlaka 0533/0542 851 8746  numaralı telefondan bizlere ulaşınız.

Hangi Riskler Güvence Altında?

• Yangın

 • Hırsızlık
  • Sel, su baskını
  • Deprem
  • Dahili su hasarları
  • Fırtına
  • Hava taşıtları çarpması
  • Kara taşıtları çarpması
 • Deniz taşıtları çarpması
  • Yer kayması
  • Duman
 • Cam Kırılması

Yangın Hasarlarında İstenecek Evraklar

Şirketimizden Yangın (konut veya işyeri) poliçesi yaptırmış olan müşterilerimiz;

İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları bitmesinin ardından öncelikle şirkete hasar ihbarı yapılmalı ve hemen, hiçbir malı atmadan hasarlı ve hasarsız malları ayırarak gerekli kurtarma çalışmaları yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından görevlendirilen eksperin olay yerine gelmesi akabinde, gerekli bilgi ve doküman aktarımı yapılmalıdır.

 • İtfaiye raporu (tasdikli örneği)
 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar
 • Mevcut ise onarım faturaları,
 • Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi,
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar
 • Zararı anlatan talep yazısı
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan
 • İşyeri vergi levhası
 • Hasarlı malın alış faturaları
 • İşyerinin mali kayıtları
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi

Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar

Hırsızlık hasarlarında bağlı bulunan Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat ederek sigortalı mahal ve / veya kıymette meydana gelen hırsızlık hadisesinin bildirimi gerekmektedir.

 • Görgü tespit tutanağı
 • İfade tutanağı
 • Faillerin ve çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı (1 aylık ) bekleme süresinin dolması gerekir)
 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan
 • Zararı anlatan tazminat talep yazısı
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri (mevcut ise)
 • Hasar Fotoğrafı

Deprem Hasarlarda İstenecek Evraklar

 • Beyan,
 • Tapu/kira kontratı,
 • Resim,
 • Eksper raporu.

Yağış Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Meteoroloji raporu
 • Beyan
 • Resim
 • Tapu/kira kontratı/vergi levhası
 • Son bir yıl için envanter kayıtları(işyeri için)

Dahili su, sel, su baskını

 • Hasarı meydana geliş şeklini anlatan beyan
 • Zararı anlatan talep yazısı
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasar gören malların alış faturaları (Mevcut ise)
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi

Cam Kırılması Hasarları

 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan
 • Zararınızı anlatan tazminat talep yazısı
 • Hasarlı camı gösterir fotoğraflar
 • Onarım faturası

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Ferdi Kaza Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Sigortalının beyanı,
 • Resmi ifade ve görgü tutanakları ,
 • Olay yeri inceleme tutanağı ,
 • Alkol raporu (hasar sebebine bağlı olarak istenir).
 • Tedavinin bittiğini belirten kat’i doktor raporu (tedavi talebine yönelik istenir),
 • Tedaviye yönelik fatura asılları (tedavi talebine yönelik istenir),
 • Maluliyet oranının belirtir heyet raporu (maluliyet halinde talep edilir),
 • Ölü muayene ve otopsi raporu (vefat halinde istenir),
 • Def’in ruhsatı (vefat halinde istenir),
 • Veraset ilamı (vefat halinde istenir),
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (vefat halinde istenir),
 • Ölüm belgesi (vefat halinde istenir),

Olayın özelliğine göre farklı evrak talep edilebilir.

 

Hasar dosyanızı oluşturmak için yardıma ihtiyacınız varsa aşağıdaki linki tıklayınız:  

HASAR İletişim

HASARIN ÖDENMESİ

Bir konutta bir hasar meydana geldiği zaman ; öncelikle konuta gidilir ve hasar yerinde görülerek resimleri çekilir.  Mal sahibinden gerekli evraklar temin edilir. Evraklar ile birlikte hasar resimleri ve hasar ile ilgili hasar tespit raporu Sigorta şirketine gönderilir. Sigorta şirketi gerekli duyduğu koşullarda eksper tayin eder. Kendi incelemesi ve varsa eksper  raporu doğrultusunda hasar ile ilgili kararını verir. Kararı olumlu ise hasarı giderir.

Hasar ödemesiileilgiliolarak ;

 • Ya mal sahibi, hasarı tamir eden kişiyeödemeyi yaparve Sigorta şirketi mal sahibi adına ödeme çıkar,
 • Ya da Sigorta şirketi doğrudan hasarı tamir eden kişiye ödemeyi yapar.